Tietosuojaseloste

Kuvataiteilija Samuli Heimosen asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakasrekisterin tarkoituksena on näyttelykutsujen lähettäminen ja myytyjen teosten omistajatietojen ylläpito mahdollisten näyttelyiden järjestämistä dokumentointia varten. Henkilötietoja käsitellään myös laskutusta varten.

Rekisterin tietosisältö:

Nimi, Osoite, sähköposti, (puhelin)

Käsittelyperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6. Käsittelyperuste yhteystietorekisterin ylläpidolle: Suostumus. Käsittelyperuste omistajatietojen käsittelylle: Oikeutettu etu.

Rekisteritietojen suojaus:

Rekistereitä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Pääsy tietoihin on suojattu henkilökohtaisella salasanalla ja tietoja käsittelee vain rekisterin ylläpitäjä. Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Tietojen luovutus:

Rekisterin tietoja luovutetaan taidenäyttelyn järjestäjälle kutsujen postittamista tai teosten lainaamista varten. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai EU:n ulkopuolelle.

Oikeus peruuttaa suostumus:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista kutsujen lähettämiseksi ylläpidetystä yhteystietorekisteristä. Tällöin kutsuja näyttelyihin ei enää toimiteta.

Oikeus tarkastaa ja oikaista omat tiedot:

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu (tämä seloste) tai pyytää päivittämään yhteystietonsa ottamalla yhteyttä info@samuli.heimonen.com.